Kamenná predajňa OC Max Nitra

Bad trip

Bad trip


Čo je bad trip a čo ho spôsobuje? 


Bad trip , je po slovensky povedané "zlý stav" tento stav často spôsobujú omamné a psychotropné látky. Bad trip nemusí zažiť každý, po užití drogy sa u niekoho tento nepríjemný zlý stav môže aj nemusí prejaviť. Všetko záleží od psychickej pohody v ktorej sa nachádzate pred užitím halucinogénov ako napríklad LSD, hríbov - lisohlávky alebo marihuany ktorá obsahuje vyššie množstvo psychoaktívneho kanabinoidu - THC

Bad trip sa najčastejšie prejavuje : 
Potenie
Halucinácie
Zhoršené videnie
Búšenie srdca
Pocit na zvracanie 
Úzkosť 
Panický atak 

bad_trpi_blog_greendoctor

Mnoho krát sa bad trip prejaví kombináciou viacerích nežiadúcich účinkov popísaných vyššie. 

Tento stav mnoho krát popísaný bad trip môže trvať aj niekoľko hodín, najčastejšie sa prejavuje po predávkovaní sa drogami. Preto ani psychická pohoda Vám nezaručí bezpečnosť, v žiadnom prípade nedoporučujeme skúšať a užívať omamné, psychotropné alebo halucinogénne látky. Často sa stáva že medzi stavom opojenia a bad tripom je iba malý krok vedľa. 

Nereálne ale pritom hrozivé vidiny o ktorých je človek v bad tripe presvedčený že sú pravdivé sú sprevádzané búšením srdca, rôznymi vizuálnymi hologramami a suchom v ústach, bývajú často zakončené zvracaním a únavou organizmu. 

Ako sa vyhnúť bad trip-u ? , dnes už mnoho krajín experimentuje s psychadelikami ako je LSD v medicíne. V kontrolovaných množstvách týchto halucinogénov nedochádza k bad tripu, naopak napomáha pri zdolávaní úzkostlivých stavov a iných zdravotných problémov. Nato však treba dohľad doktorov a špeciálnej lekárskej starostlivosti.

Späť do obchodu