Kamenná predajňa OC Max Nitra

CBD a lieky

CBD a lieky - Liekové interakcie 


Perorálne podávané dostatočné dávky CBD dočasne menia aktivitu cytochrómu P450, čo je skupina pečeňových enzýmov. Táto skutočnosť má potencionálny vplyv na telový metabolizmus celého radu zlúčenín - dokonca až na 60 % bežne predpisovaných liekov. Problém je v tom, že CBD metabolizujú enzýmy patriace do systému cytochrómu P450 a kedže sa aktivita enyzýmov zameriava na CBD, nemôžu metabolizovať iné zlúčeniny. Zaujímavé je, že rovnaký účinok majú aj súčasti grapfruitu, v dôsledku čoho ho lekári pri užívaní niektorých liekov neodporúčajú konzumovať

cbd_lieky_interakcia_blog_greendoctor

To, do akej miery sa kanabidiol správa ako konkurenčný inhibítor cytochrómu P450, závisí od pevnosti viazania CBD na miesto aktívneho pôsobenia metabolického enzýmu pred oxidáciou a po nej. Do veľkej miery sa to môže zmeniť v závislosti od podávania CBD a jeho množstva, jedinečných vlastností osoby, ktorá tento liek užíva a od toho či sa používa izolované CBD alebo liek z celej rastliny tzv. Full spectrum CBD

Znamená to, že pacienti užívajúci CBD s vysokým obsahom kanabinoidov by mali venovať pozornosť zmenám hladín dôležitých liekov zo svojho protokolu v krvi a pod dohľadom lekára na ich základe upraviť dávkovanie. 

Devitt-Lee zdôrazňuje, že pri liečbe rakoviny je mimoriadne dôležité presné dávkovanie chemoterapie a často je cieľom dosiahnuť maximálnu dávku, ktorá nebude mať závažné toxické účinky. U pacientov ktorí užívajú CBD, môže rovnaká dávka chemoterapie viesť k vyšším koncetráciám chemoterapeutík v krvi. Keď CBD spôsobí inhibíciu cytochrómu sprostredkovaného metabolizmu chemoterapie a dávkovanie sa neupraví, chemoterapeutikum by sa v tele mohlo hromadiť vo vysoko toxických množstvách. V dôsledku toho sú v prípade veľkého množstva onkologických pacientov, ktorí užívajú konopu na zmiernenie ťažkých vedľajších účinkov chemoterapie, nežiadúce interakcie kanabinoidových liekov hlásené len zriedka. Je možné že interakcia celej konopy s množstvom kompenzačných synergických účinkov sa líši od interakcie izolovaného CBD, ktorý sa podáva pri väčšine výskumov. Cytoprotektívne účinky kanabinoidov môžu tiež zmierniť chemoterapeutickú toxicitu.

U pacientov s epilepsiou CBD preukázateľne zvyšuje hladiny anitikonvulzíva klobazamu a jeho aktívneho metabolitu norklobazamu v plazme,ako aj ich dlhodobé koncentrácie v krvi. U väčšiny týchto pacientov bolo kôli vedľajším účinkom potrebné dávku klobazamu znížiť. Správa z roku 2015 dospela k záveru, že CBD je bezpečný a účinný na liečbu refraktérnej epilepsie u pacientov užívajúcich klobazam, zdôraznila však dôležitosť sledovania hladín klobazamu a norklobazamu v krvi pacientov, ktorí súbežne užívajú liek klobazam a CBD. 

Iný výskum predpokladá, že CBD môže zosilňovať pôsobenie niektorých enzýmov cytochrómu P450. Z týchto dôkazov vyplýva, že CBD môže zintenzívňovať alebo zmierňovať rozklad iných liekov v závislosti od predmetného lieku a užívaných dávok.

Liekové interakcie je obzvlášť dôležité zohľadňovať pri používaná život alebo zmysly zachraňujúcich liekov, liekov s úzkymi terapeutickými oknami či takých, ktoré majú významné nežiaduce vedľajšie účinky. Tieto faktory by mali mať pri kombinovaní liekov na pamäti predovšetkým pacienti, ktorí využívajú koncetráty a izoláty s vysokými dávkami CBD.

Nižšie uvedený zoznam liekov, nemusí obsahovať každý liek na ktorý by CBD mohol vplývať, a interakciu nevyvolá každý liek z každej týchto kategórií. Preto sa vždy pri súbežnom užívaní liekov a CBD poraďte s lekárom.

• steroidy
• inhibítory reduktázy HMG CoA
• blokátory vápnikového kanála
• antihistaminiká
• prokinetiká
• antivirotiká proti vírusu HIV
• imunomodulátory
• benzodiazepíny
• antiarytmiká
• antibiotiká
• anestetiká 
• antipsychotiká 
• antidepresíva 
• antiepileptiká 
• betablokátory
• PPI
• NSAID
• blokátory receptorov angiotenzínu II
• perorálne hypoglykemiká
• sulfonylurea


Tento citovaný článok nemá za úlohu navádzať pacientov na alternatívnu liečbu ani sa vyhýbať klasickej liečbe, má za úlohu informovať verejnosť skutočnosťami ktoré sú popisované vo voľne dostupných knihách. Využívanie "alternatívnej" liečby konopou alebo CBD je potrebné konzultovať zo svojim lekárom.

Zdroj kniha : Liečenie konopou , využitie CBD na medicínske účely

Späť do obchodu