Kamenná predajňa OC Max Nitra

CBD kvety

CBD kvety CBD šišky 


Cbd kvety alebo šišky sú vel'mi populárne hlavne u mladých l'udí . Avšak treba si povedať aj Legislatívne pravidlá používania a užívania týchto kvetov alebo šišiek . CBD šišky ako ste už z niektorých balení mohli vyčítať , nie sú určené na kozumáciu ani na fajčenie . Načo sú potom určené ? Určené sú väčšinou na dalšie spracovanie , či už výrobu olejov alebo rôznej kozmetiky . 

Rozdiel medzi CBD šiškou a klasickou Marihuanou si už asi nemusíme vysvetlovať ale v skratke CBD kvety nevyvolávajú psychoaktívne účinky , majú skôr relaxačné a ukl'udnujúce účinky . Vedia byť nápomocné pri zlepšení spánku a dokážu tlmiť bolesť . 

Percentá CBD v kvetoch : 
Dnes nájdete vel'a rôznych pestovatel'ov alebo priekupníkov šišiek ktorí uvádzajú vel'mi zavádzajúce informácie o percentách CBD v kvetoch . Ked sa bavíme s pestovatelmi vždy sa nám potvrdí že väčšinou je podiel viac ako 20% nereálny . Preto sa nenechajte oklamať a ak niekde nájdete CBD kvety s podielom CBD vyšším ako 20% dožadujte sa laboratórnej analýzy ktorá jasne preukazuje percentá dosiahnuté v sušine . 

Indoor / Outdoor 
Indoorové CBD šišky sú kvety pestované v interiéri pod umelými svetlami , kvety sú väčšinou voňavšie , krajšie , hutnejšie - avšak často bývajú prehnojené aby dosiahli požadovaný vzrast a taktiež vzhl'ad . 

Outdoorové CBD šišky sú kvety pestované v exteriéri - vo väčšom množstve , bývajú menej hnojené - ich vzhl'ad je často krát menej lákavý , chuť a vôňa je menej výrazná no napriek tomu má tento druh pestovania vel'a zástancov . 

Okrem Outdoor a Indoor pestovania poznáme aj tkz. Greenhouse čo je v podstate pestovanie marihuany v sklenníkoch , tieto kvety sú takou oddelovacou čiarou medzi Indoor a Oudoor pestovaním a aj kvety pocházdajúce zo skleníkov sú toho dôkazom . Kvety bývajú voňavé a hutné avšak menej ako indoor ale viac ako outdoor . 


Okrem klasických CBD u nás nájdete aj Moon Rock alebo Ice Rock CBD kvety . 

Moon Rock alebo Ice Rock začali svoju kariéru s THC , no dnes je viac krajín ktoré majú legálne CBD tak prečo nezmenit receptúru a dopriať aj užívatelom CBD . História týchto produktov je pravdepodobne niekde v slnečnej Kalifornií avšak ako sme spomínali bola to kombinácia s THC . Čo je teda obsahom Ice Rocku alebo Moon Rocku ? Obsahom je CBD kvet ktorý je namočený do konopného extraktu -živice a následne je posypaný kiefom - Moon Rock alebo 99% izolátom CBD - Ice Rock . Na základe tohto "receptu" je možné že CBD produkty typu Ice Rock alebo Moon Rock môžu mať od 50%-95%CBD ten vysoký podiel kanabinoidu tvorí extrakt CBD . Tieto produkty doporučujeme skúseným užívatel'om CBD produktov .