Kamenná predajňa OC Max Nitra PO-NE : 9:30 -20:00

CBD tablety

CBD tablety sú vôbec legálne ? a ktoré sú najlepšie ? Stále viac výrobcov uvádza na trh CBD produkty ktoré sú v rozpore s legislatívou SR

Legislatíva CBD 

CBD_tablety_legislativa_greendoctor
Ak sa na legislatívu pozrieme bližšie zistíme že CBD tablety ako aj rôzne iné CBD výrobky sú v rozpore s legislatívou SR . 

"Dňa 1. 5. 2021 nadobudne účinnosť novela zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, v ktorej bude vyradený cannabidiol (CBD) zo zoznamu psychotropných látok, pretože táto psychotropná látka nie je uvedená v dohovoroch OSN a Slovenská republika je jediným členským štátom Európskej únie, ktorý ju považuje za psychotropnú látku.
 

V nadväznosti na vyššie uvedené si dovoľujeme informovať, že ani v prípade, že CBD bude vyradený z tohto zoznamu psychotropných látok, nebude zatiaľ možné jeho použitie v potravinách (vrátane výživových doplnkov), nakoľko Cannabidiol je uvedený vo verejne dostupnom „Novel Food“ katalógu na webovej stránke Európskej komisie (http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfm#) so statusom, že sa jedná o neschválenú novú potravinu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách (ďalej len "nariadenie (EÚ) 2015/2283").

 

Podľa článku 6 nariadenia (EÚ) 2015/2283 Európska komisia do 31. 12. 2017 zriadi a aktualizuje únijný zoznam nových potravín povolených na umiestňovanie na trhu v rámci EÚ (vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/2470 z 20.decembra 2017, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) č. 2015/2283 v platnom znení). Na trhu v rámci Únie sa môžu umiestňovať iba tie nové potraviny, ktoré sú povolené a zaradené do únijného zoznamu ako také alebo ktoré sa používajú v potravinách alebo na nich v súlade s podmienkami použitia a požiadavkami na označovanie v ňom špecifikovanými. V únijnom zozname nových potravín nie je v súčasnosti uvedený cannabidiol (CBD) ako povolená nová potravina v EÚ.

Európska komisia obdržala cez elektronický systém, ktorý slúži na podávanie žiadostí o povolenie nových potravín alebo tradičných potravín z tretích krajín (dostupný na webovej stránke EK – DG-SANTE https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food_en v časti “FOOD” pod odkazom “e-submission”) aj viacero žiadostí týkajúcich sa CBD (cannabidiolu), ktoré sú momentálne v procese posudzovania na úrovni EÚ.
 

V prípade CBD si zároveň dovoľujeme upozorniť, že táto zložka je opakovane predmetom hlásení Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF - systém, ktorý riadi a organizuje Európska komisia ako formu rýchlej informovanosti členských štátov o oznamovaní priameho alebo nepriameho rizika pre ľudské zdravie pochádzajúceho z potravín alebo krmív, podľa článku 50 nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín), ako nepovolená zložka nového typu v potravinách, vrátane výživových doplnkov - až 78 oznámení v systéme RASFF v roku 2019 a 68 oznámení v systéme RASFF v roku 2020."

Z legislatívy jasne vyplíva že CBD nie je legálne v potravinách ani v doplnkoch výživy . 

Ako vybrať CBD tablety (CBD tabletky) 
cbd tablety

Ak ste sa aj napriek legislatíve ktorá zakazuje predaj CBD v potravinách a teda aj v podobe CBD tablety rozhodli kúpiť je dobré vedieť rozlíšiť tie kvalitnejšie od tých menej kvalitných . V provom rade by Vás malo zaujímať či ide o Fullspectrum alebo Broadspectrum . Pri fullspectrum CBD tabletách máte k dispozícií celé spektrum kanabinoidov čo znamená že účinok je silnejší a pretrvá dlhšie . Pri Broadspectrum CBD tabletách je účinok slabší nakol'ko sa v zložení nenachádza THC . CBD tablety vyrobené z izolovaného CBD (chemický proces) neobsahujú žiadne stopové množstvo ostatných kanabinoidov ako napríklad CBG, CBN,CBC,THC . Ich účinok je velmi slabý a osobne ich užívanie neodporúčame ani v podobe CBD oleja . Fullspectrum CBD tablety majú jednoznačne najsilnejší účinok z toho dôvodu bude tento CBD produkt najdrahší nakol'ko aj ich výroba je nákladnejšia ako pri Broadspectrum alebo Izolovaného CBD . V našom eshope neposkytujeme predaj produktov ktoré by boli v rozpore s legisltívou SR , preto u nás CBD tablety nenájdete

Zhrnutie : majú CBD tablety vôbec zmysel ?
CBD tablety , CBD tobolky , CBD kapsle či už ako ich pomenujete zmysel určite majú avšak napriek nepriaznivej legislatíve sa oplatí vyhl'adať skôr "legálne " CBD produkty. CBD oleje sú ich rýchlim pôsobením ovel'a efektívnejšie a v mnohých prípadoch aj lacnejšie . Je pravda že chuť CBD oleja nemusí byť pre každého úplne príjemná a z toho dôvodu výrobcovia myslia aj na tieto neduhy . V našej ponuke CBD olejov nájdete aj ochutené oleje od značky Happease ktorá si Vás svojou chuťou zaručene získa . 

zdroj

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie