Kamenná predajňa OC Max Nitra

Pestovanie marihuany na Slovensku

Pestovanie marihuany na Slovensku


Ak ste sa rozhodli pestovať marihanu,cbd na Slovensku je potrebné vziať do úvahy legislatívu SR.  Ak chcete pestovať konopu na Slovensku budete potrebovať trochu pevných nervov a naštudovanie si potrebných dokumentov stým spojených. 
pestovanie_marihuany_naslovensku_greendoctor
Začiatkom pestovania by malo byť naštudovanie si : https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1998/139/ tento zákon by Vám mal pmôcť pochopiť základné pojmy, ako zaobchádzať s omamnými a psychotropnými látkami,akú odbornú spôsobilosť potrebujete,akú žiadosť je potrebné podať a aké povinnosti budete mať ak získate povolenie na pestovanie a distribúciu,spracovanie marihuany

Ak Vás neodradil od pestovania marihuany,konopy, ani hore uvedený zákon, majte na pamäti že pri pestovaní je možné si vybrať iba z vybraných odrôd ktoré sú povolené pre pestovanie. Tie odrody väčšinou nemajú vysoký obsah CBD ani THC, pre ich funkčnosť v CBD priemysle je takmer nevyhnutné kríženie rôznych odrôd konopy. 

Každoročne Ministerstvo pôdohospodárstva aktualizuje zoznam povolených odrôd marihuany pre pestovanie.
Link na povolené odrody 2022 na pestovanie marihuany TU 

Pestovanie marihuany je náročné pokiaľ chcete dosiahnuť produkty vysokej kvality, je potrebné preštudovať mnoho kníh prípadne zbierať informácie od dlhoročných pestovateľov. Trend pestovania vo svete stúpa , marihuana má veľký potenciál čo sa týka využitelnosti . Známe sú jej izolačné vlastnosti ako izolácia pri zateplovaní domov , medicínske účely, textilný priemysel a taktiež môže slúžit ako biopalivo. 

Nesktočné množstvo využitelnosti marihuany - tejto starej a vzácnej rastliny potvrdzuje jej obrovský potenciál... 

Späť do obchodu