Kamenná predajňa OC Max Nitra

Štúdia hovorí že študenti majú väčšiu motiváciu vďaka marihuane

Je vôbec toto tvrdenie možné? Štúdia hovorí, že študenti ktorí užívajú marihuanu vykazujú väčšiu motiváciu v porovnaní s tými čo marihuanu neužívajú. Vedci spochybňujú myšlienku, že ľudia ktorí užívajú marihuanu nemajú dostatok motivácie, naopak tvrdia, že užívatelia marihuany majú motivácie viac. 

Štúdia bola publikovaná v časopise Experimental and Clinical Psychopharmacology a prebehla len na malej vzorke 47 vysokoškolákov. Z toho 25 študentov užívalo marihuanu pravidelne a 22 neužívalo marihuanu vôbec. Správanie študentov vedci skúmali pomocou metódy hodnotenia správania "Effort Expenditure for Rewards Task" čo v preklade znamená úsilie vynaložené na odmenu za úlohu.

Experimental and Clinical Psychopharmacology

Predošlé štúdie podľa vedcov používali iné metodológie, ktoré nezachytávali rôzne dôležité premenné parametre. Autori štúdie tvrdia, že u časti vzorky užívateľov marihuany je väčšia pravdepodobnosť výberu úlohy, ktoré signalizujú vyššiu úroveň motivácie.

"Výsledky poskytujú predbežné dôkazy naznačujúce, že vysokoškoláci, ktorí užívajú cannabis s väčšou pravdepodobnosťou vynaložia úsilie na získanie odmeny a to aj po kontrole veľkosti odmeny a pravdepodobnosti obdržania odmeny. Tieto výsledky teda nepodporujú hypotézu amotivačného syndrómu." Amotivačný syndróm je hypotéza, ktorá tvrdí že užívatelia marihuany strácajú motiváciu na plnenie úloh pre získanie odmeny. 

"Na rozdiel od hypotézy amotivačného syndrómu si vysokoškoláci, ktorí užívali viac cannabisu, s väčšou pravdepodobnosťou vybrali možnosť ktorá vyžadovala viac úsilia, bez ohľadu na veľkosť odmeny". 

CBD motivuje študentov

Autori štúdie z University of Memphis však upozornili, že výsledky nemusia nevyhnutne signalizovať, že častí užívatelia marihuany majú "na cieľ orientované správanie bez oslabenia" a hovoria tiež, že by sa malo uskutočniť viac štúdií s väčšími vzorkovými skupinami s čím musíme jednoznačne súhlasiť. Treba brať zreteľ, že štúdia pracovala s naozaj malou vzorkou študentov a preto tieto výsledky treba brať s rezervou.

Čo hovoria o marihuane iné štúdie? Napr. jedna z mnohých štúdií hovorí, že užívanie cannabisu mladistvými "nepredpovedá zmeny v motivácii, čo naznačuje, že užívanie kanabisu nemusí časom viesť k zníženej motivácii". Výsledky týchto štúdií nás milo prekvapili a tešíme sa na nové štúdie, ktoré budú prebiehať na väčších vzorkách. Z nášho pohľadu však určite rozhodujúcim faktorom je aj aký typ s akou silou marihuany v daných štúdiách používajú, pretože je známe, že rozdiely môžu byť priepastné.

Zdroje:

https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fpha0000544

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-the-international-neuropsychological-society/article/abs/evidence-lacking-for-cannabis-users-slacking-a-longitudinal-analysis-of-escalating-cannabis-use-and-motivation-among-adolescents/74C04AEE95E01B6D11E4F51DB8F32789