Kamenná predajňa OC Max Nitra

Užívanie CBD

Ako užívať CBD produkty ? Aký spôsob užita je najvhodnejší a kedy sa dostavia účinky CBD ? 


Používanie / Užívanie CBD je v mnohom jednoduhšie než užívanie konopy s vyšším obsahom THC . Účinok sa týka skôr organizmu a nemení myslenie - čo sa niekedy prejavuje ako stav opojenia alebo "zhúlenia" . Telo je uvoľnenejšie, môže sa zlepšiť nálada ,myseľ môže byť pokojnejšia a väčšina ľudí dokáže pracovať , šoférovať, a pokračovať vo svojich bežných činnostiach bez vedľajších účinkov v podobe spomínanej opojenosti alebo zhúlenia. 

Malé percento užívateľov CBD ktorí sú veľmi citliví na THC , môže pozorovať duševné / emocionálne účinky, ktoré sa často spájajú s užívaním konopy s vyšším obsahom THC. Z toho dôvodu by osoby ktoré užívajú konopu prvý krát nemali šoférovať vozidlá ani obsluhovať stroje , pokiaľ sa neoboznámia s účinkami a svojou reakciou na túto látku . 

Vďaka rastúcej popularite užívania CBD došlo k evolučnému oživeniu používania konopy ako lieku. Dvere k nemu sa otvorili takmer celému radu pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti , ktorí konopu v minulosti nepovažovali ako liek , no charakter CBD ako nepsychoaktívnej zlúčeniny umožňuje lepší prístup k výhodám , ktoré ponúkajú silné liečivé vlastnosti rastliny , bez obáv z potencionálneho poškodenia . 


Užívanie CBD - vytvorili sme pre Vás jednoduchú a prehľadnú tabuľku možností užívania CBDuzivanie_cbd_greendoctor

Na rozdiel od farmaceutických liekov , ktoré sa podávajú v konkrétnych dávkach, je podávanie konopy výrazne individuálne. Neexistujú žiadne preskúmané štandardy jej sily, systému podávania alebo dávkovania , o ktoré sa lekári môžu konzistetne oprieť. Pri konope môže byť dávkovanie také jedinečné ako pacient samotný , pričom existuje mnoho spôsobov podania lieku do organizmu pacietna s cieľom využiť pozitívne účinky CBD pre zdravie

Konopu možno fajčiť môže sa odparovať, konzumovať v tuhej potrave, užívať ako tekutá tinktúra alebo vtierať do pokožky ako topický liek . Existuje celý rad spôsobov , ako využiť zdravotný prínos CBD a ďalších kanabinoidov, a nové technológie a inovácie v tejto oblasti sa objavujú takmer každý deň .

Späť do obchodu